NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

———0O0———

kích chọn

Một băng trọn bộ hơn 3 giờ.Ba băng: Quyển Thượng – Quyển Trung – Quyển Hạ

.

Một băng trọn bộ hơn 3 giờhttps://daihiepkhach.vn/2019_audio_official/daihiepkhach.vn%20-%20Kinh%20Dia%20Tang%20-%20chanh%20kinh%20-%20thay%20tri%20thoat%20-%20tron%20bo%20hon%203%20gio.mp3

Quyển thượnghttps://daihiepkhach.vn/2019_audio_official/daihiepkhach.vn%20-%20Kinh%20Dia%20Tang%20-%20thay%20Tri%20Thoat%20-%20chanh%20kinh%20quyen%20thuong.mp3

Quyển trunghttps://daihiepkhach.vn/2019_audio_official/daihiepkhach.vn%20-%20Kinh%20Dia%20Tang%20-%20thay%20Tri%20Thoat%20-%20chanh%20kinh%20quyen%20trung.mp3

Quyển hạhttps://daihiepkhach.vn/2019_audio_official/daihiepkhach.vn%20-%20Kinh%20Dia%20Tang%20-%20thay%20Tri%20Thoat%20-%20chanh%20kinh%20quyen%20ha.mp3


Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện mp3 rất hay

Báo lỗi | Report
Vui lòng chọn sự việc | Issue: *Lỗi câu chữ | Invalid ContentsLỗi font text | Invalid FontLỗi hình ảnh | Invalid ImagesLỗi liên kết | Broken LinksVui lòng điền email nếu như muốn nhận thông tin khi lỗi đã sửa | Your email (We will send the post repaired via email):
Nội dung cụ thể (nếu có) | Details:
Gửi | Submit
*

Nam tế bào Đại Nguyện Địa Tạng Vương người yêu tátThầy Trí bay tụng niệm

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Euro Ngày 28/6 ) Rạng Sáng Mai (29/6), Lịch Thi Đấu Euro Ngày 28 Tháng 6

*

Thanh Tịnh lưu giữ Ly

Bài kinh trước tiên ngay khi Thành Đạo của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh sau cùng trước khi nhập nát bàn của Đức Phật cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là form xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật hoàn hảo về vì sao gốc rễ của khổ và là việc thật tuyệt đối về tuyến đường để giải bay khổ.


xem tư vấn pháp âm trì niệm hồng danh nam giới MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

kinh THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add bình luận Cancel reply

Post Comment


TÌM KIẾM
*
*
*
*
*

Việc xào luộc xin tùy hỷ · quản trị và giao diện bởi Thoại-Đoàn chi phí quảng cáo sẽ được sử dụng bảo trì hoạt đụng của trang web (bao bao gồm tiền VPS với gia hạn tên miền hàng năm), nếu như còn dư sẽ được sử dụng vào các hoạt động Phật sự và từ thiện