thống trị danh sách contact của các bạn trong email rất solo giản.

Bạn đang xem: Truy cập danh bạ trên gmail

Từ daihiepkhach.vnệc thêm và sửa đổi mọi fan vào list để đồng hóa hóa danh sách liên hệ Gmail với tài khoản Google+ của bạn, có một số trong những tính năng hoàn hảo có sẵn nếu bạn biết nơi buộc phải nhấp.

cách mở và truy vấn Danh bạ email

Để mở sổ địa chỉ Gmail của công ty trong trình phê duyệt trên máy tính để bàn:

Mở screen tài khoản gmail của bạn. Nhấp vào từ Gmail ở đầu bảng tinh chỉnh và điều khiển bên trái ngay dưới tên Google. chọn Danh bạ trường đoản cú trình đối kháng thả xuống để mở màn hình Danh bạ Google với mở folder Danh bạ vào bảng điều khiển bên trái của screen Gmail.

ngoại trừ ra, bạn cũng có thể truy cập Danh bạ theo:

Nhập mail.google.com/mail/u/0/#contacts vào ngôi trường URL trực tiếp để mở màn hình hiển thị Gmail của bạn với các thư mục danh bạ được liệt kê vào bảng tinh chỉnh bên trái.

làm daihiepkhach.vnệc với Danh bạ gmail

với Danh bạ được chọn ở đầu bảng tinh chỉnh bên trái của Gmail, chúng ta có thể:

Mở tất cả hoặc chỉ các contact có gắn lốt sao của công ty Xem liên hệ Vòng kết nối của chúng ta Xem những người được tương tác nhiều nhất của chúng ta tạo ra nhóm tương tác mới Nhập danh sách contact từ những nhà cung cấp khác

những tính năng của Danh bạ email

giữa những điều mà người tiêu dùng thích tuyệt nhất về email là dễ áp dụng với các khía cạnh không giống của tài khoản Google của doanh nghiệp từ Google+ với YouTube tới Google Photos.

Khi nói đến Danh bạ, cụ thể là các bạn sẽ dễ dàng thêm những người dân bạn can dự trên Google+ và YouTube.

Xem thêm: Bạn Là Con Vật Nào - (Kiểm Tra Tính Cách)

Hình như còn có khá nhiều tính năng có lợi bạn cần hiểu rõ khi nói đến thống trị Danh sách contact trong Gmail:

email theo dõi những người dân bạn hay xuyên tương tác và thêm họ vào danh sách tương tác thường xuyên. Sau đó, bạn cũng có thể thêm những người đó vào danh sách liên hệ chính của mình. Danh bạ email sẽ tự động hóa hợp nhất tin tức và cụ thể mà các liên hệ của các bạn chọn phân chia sẻ. Danh sách liên hệ của chúng ta được tích phù hợp với Google+ để chúng ta cũng có thể dễ dàng thêm đông đảo người trong tầm kết nối vào danh sách liên hệ của mình. Một vài người lựa chọn không phân tách sẻ địa chỉ cửa hàng email của họ trên Google+ nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng Danh sách contact để truy vấn các trang hồ sơ của họ. Không đề xuất phải lo ngại về các liên hệ trùng lặp — chúng sẽ tự động được dọn dẹp. Nếu bạn có nhu cầu kiểm tra các phiên bản sao, hãy nhấp vào Bản sao trong bảng điều khiển và tinh chỉnh bên trái của screen Danh bạ Google . gmail cung cấp cho bạn khả năng nhập nhanh, xuất hoặc in toàn bộ danh sách liên hệ.