Đại Hiệp Khách

THÔNG BÁO 1 SỐ ĐIỀU CHỈNH TẠI BẢN UPDATE 3.0

1 SỐ ĐIỀU CHỈNH TẠI BẢN UPDATE 3.0


 Bản Update 3.0 đang rục rịch chuẩn bị ra mắt và ngoài những tính năng hoạt động mới, tại Update lần này Đại Hiệp Khách sẽ có 1 số điều chỉnh và bổ sung giúp hoàn thiện game hơn, cụ thể như sau:

 1. Bổ sung thêm tướng vào Shop

- Xu Sôi Nổi: Phương Chứng Đại Sư
- Anh hùng Lệnh: Lệnh Hồ Xung
- Cống Hiến: Tử Sam Long Vương
- Ma Vương Lệnh: Dương Quá

2. Điều chỉnh cơ chế trận pháp

- Hiện tại: Sau khi đạt điều kiện kích hoạt trận pháp, các tướng của trận pháp đó phải ra trận thì trận pháp mới được kích hoạt

- Điều chỉnh: Sau khi đạt đủ điều kiện kích hoạt trận pháp, người chơi có thể tùy ý click trang bị trận pháp để sử dụng, không cần đúng tướng ra trận

 Các đại hiệp có cảm thấy những điều chỉnh và bổ sung này hữu ích thì để lại ngay 1 like và cmt cho post này nhé

 Các ý kiến đóng góp về game đại hiệp cũng vui lòng cmt tại đây, Doãn đệ sẽ tổng hợp lại và gửi tới nhà phát triển để họ cải thiện game ngày càng trở nên tốt hơn nhé

Game