Đại Hiệp Khách

MỞ ĐỔI CODE THÁNG 12 TẠI SOHACARE.VN

MỞ ĐỔI CODE THÁNG 12 TẠI SOHACARE.VNHiện shop đổi https://sohacare.vn/ đã mở đổi code tháng 12 bằng Spoint, các đại hiệp có thể truy cập và đổi code từ bây giờ nhé.

Để thuận lợi cho các đại hiệp có thể tiêu hết số điểm spoint mình có, BQT không giới hạn cấp VIP đổi code, cụ thể là dù VIP mấy của SohaGame thì các đại hiệp đều có thể đổi được code từ mức Thân Thiết đến Kim Cương

Từ ngày 1/11/2020 hệ thống sẽ dừng tích điểm Spoint và thay thế bằng hệ thống Loyalty, cụ thể như sau:
- Dừng tích điểm Spoint, điểm Spoint người chơi còn sẽ được sử dụng đến 31/12/2020, sau 31/12 sẽ xóa bỏ.
- Khi người chơi tiêu SohaCoin sẽ tích được xu trên hệ thống Loyalty, người chơi có thể sử dụng xu này để mua giftcode trên trang nạp.

Chi tiết về hệ thống mới Loyalty, xem tại: https://bit.ly/37pSBmv

Dự kiến vào ngày mai đợt code và vật phẩm mới có thể đổi bằng XU sẽ được đưa lên trang nạp. Các đại hiệp hãy tranh nạp vào ngày SohaGame Day để nhận ưu đãi X2 Tiên Ngọc nạp đầu các mốc, X2 quà nạp....đồng thời nhận XU để mai đổi quà nhé

Game