Đại Hiệp Khách

【BIG UPDATE 3.0: DANH GIA VỌNG TỘC】CHÍNH THỨC RA MẮT VÀO NGÀY 14/11/2020

【BIG UPDATE 3.0: DANH GIA VỌNG TỘC】CHÍNH THỨC RA MẮT VÀO NGÀY 14/11/2020

- C-o-d-e Tân Thủ: 28T8DHK5WA,  LD1DTNC8RM,  LD2J8PWFHY
*Nội Dung Update vô cùng hấp dẫn:
+ Tính Năng Mới Gia Tộc
+ Hoạt Động PVP 5vs5 Gia Tộc Chiến
+ Tính Năng Mới Chú Linh Trang Bị
+ Hiệp Khách Mới: "Anh Hùng Xạ Điêu" Quách Tĩnh
+ Sửa Đổi Tính Năng Trận Pháp
+ Bổ Sung Thêm Mảnh Tướng Vào Shop
Game