*


Bạn đang xem: Tiểu sử lý diệu linh

*


*
X
*
X
*
X
*
X

Lý Diệu Linh

Tên thật: Lý Diệu Linh

Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ từ bỏ Do


Lý Diệu Linh

Tên thật: Lý Diệu Linh

Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ từ Do


http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20130603/HMXcsuuJ3Az9oKCFc42x5d5f570445710.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20130603/HMXcsuuJ3Az9oKCFc42x5d5f570445710.jpg

Xem thêm: Cài Đặt Ngày Sinh Trên Facebook Nhanh, Đơn Giản, Cách Chỉnh Sửa Ngày Tháng Năm Sinh Trên Facebook

http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20130603/HMXcsuuJ3Az9oKCFc42x5d5f570445710.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20120119/rwDSIagsp50XFmy9xSah5b4da9a194607.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20130603/HMXcsuuJ3Az9oKCFc42x5d5f570445710.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20120119/yfd0cQ4XFglUKixF33wi635b560d7bc31.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20130603/HMXcsuuJ3Az9oKCFc42x5d5f570445710.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20120119/rwDSIagsp50XFmy9xSah5b4da9a194607.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20120119/pI6mrX3CPGOF14aiaVA25f4869f772e62.jpg
http://musicmd1fr.daihiepkhach.vn.net/bucket-image-daihiepkhach.vn/images/singer/20120119/rwDSIagsp50XFmy9xSah5b4da9a194607.jpg

Khúc Hát tự Tình

Huỳnh Nguyễn vô tư ft Lê lịch sự ft Dương Hồng Loan ft Lý Diệu Linh ft Đoàn Minh ft trường Sơn


mạng xã hội daihiepkhach.vn: Âm nhạc

Cơ quan nhà quản: Công ty truyền thông media Viettel (Viettel Media) – bỏ ra nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, nam Từ Liêm, hà thành

âu yếm khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
daihiepkhach.vn.vn