Excel mang đến daihiepkhach.vn 365 Excel đến daihiepkhach.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF chất nhận được bạn chế tạo một so sánh lô-gic giữa một quý hiếm và một quý giá dự kiến bằng phương pháp kiểm tra một đk và trả về công dụng rằng điều kiện đó là True (đúng) hay False (sai).

Bạn đang xem: Phép so sánh trong excel

=IF(Điều nào đấy là True, thì làm gì, còn nếu không thì làm gì khác)

Nhưng nếu khách hàng cần chất vấn nhiều điều kiện, trong những số ấy giả sử toàn bộ điều khiếu nại đều bắt buộc là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra coi một đk có không (NOT) đáp ứng nhu cầu tiêu chí của công ty hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều hoàn toàn có thể sử dụng riêng dẫu vậy trường hợp dùng cặp cùng với hàm IF thông dụng hơn.


Chi huyết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR cùng NOT để triển khai nhiều đánh giá xem các điều kiện là True tuyệt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.


Dưới đó là tổng quan lại về cách cấu trúc từng hàm AND, OR và NOT. Lúc bạn phối kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì nội dung hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), giá trị nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đó khác là True), giá trị nếu True, cực hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), quý hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một số trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR có thể hỗ trợ về tối đa 255 đk riêng lẻ tuy vậy dùng rất nhiều hàm chưa phải cách làm giỏi vì vấn đề xây dựng, khám nghiệm và duy trì các cách làm lồng ghép, phức tạp rất có thể sẽ trở yêu cầu khó khăn. Hàm NOT chỉ chứa một điều kiện.

*

Dưới đấy là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, 25 không to hơn 50, vị vậy công thức trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều phải có dấu đóng ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại sau đó được giữ làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Bạn cũng có thể thay thế những giá trị Văn bạn dạng hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Nêu Rõ Vai Trò Của Từng Loại Khớp Là Gì Về Vai Trò Của Từng Loại Khớp?

Sau đấy là một số lấy ví dụ về việc thực hiện AND, OR với NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường thích hợp này, A5 lớn hơn B2, vì thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT cùng Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng rất có thể dùng AND, OR với NOT để tùy chỉnh cấu hình tiêu chí Định dạng Có đk với tùy lựa chọn công thức. Khi triển khai việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm vào Định dạng Có điều kiện > luật lệ Mới. Tiếp theo, chọn tùy chọn “Sử dụng công thức để xác định ô đề nghị định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà các bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày lúc nãy, sau đấy là những công thức buộc phải dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì format ô đó, còn nếu không thì không làm gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) to hơn B2 thì format ô đó, còn nếu không thì không làm những gì cả. Trong trường hợp này, A5 lớn hơn B2, vị vậy kết quả trả về FALSE. Nếu bạn đổi khác công thức thành =NOT(B2>A5) thì công thức sẽ trả về TRUE với ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thịnh hành là nhập công thức vào Định dạng Có đk mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và dấu ngoặc kép vào công thức - ="OR(A4>B2,A4, do vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức rất có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.