Hãy cùng xem ngày xuất sắc xấu để phát xuất theo lịch của Khổng Minh – Gia cát Lượng (Tính theo ngày âm lịch),
*

I/ Tháng một, tháng tư, tháng bảy, mon mười

- Ngày Đường phong: Là ngày hết sức tốt, phát xuất được dễ dàng như ý, gồm quý nhân phù trợ.

Bạn đang xem: Xem ngày tốt xuất hành theo lịch của khổng minh

- Ngày khu thổ: cầu tài, căn nguyên không thuận, trên tuyến đường hay gặp mặt bất lợi.

- Ngày Đường kim: căn nguyên thông suốt, mọi câu hỏi trôi chảy.

- Ngày Thuần dương: xuất hành thuận lợi, vấn đề lớn thành công.

- Ngày Đạo tặc: Ngày xấu, xuất phát không thuận.

- Ngày Bảo thương: Xuất hành khô cứng thông, cầu tiền tài thuận buồm xuôi gió.

Bảo thương

Đạo tặc

Thuần dương

Đường phong

Khu thổ

Đường kim

06

05

04

01

02

03

12

11

10

07

08

09

18

17

16

13

14

15

24

23

22

19

đôi mươi

21

30

29

28

25

26

27

II/ Tháng hai, mon năm, mon tám, mon mười một

- Ngày Thiên đạo: Xuất hành , ước tài hay gặp mặt trắc trở.

Xem thêm:

- Ngày Thiên môn: khởi thủy vừa ý, mong được, mong thấy.

- Ngày Thiên dương: Khởi hành hanh hao thông, sở cầu như ý.

- Ngày Thiên tài: khởi hành rất tốt, được fan giúp đỡ.

- Ngày Thiên tặc: khởi hành xấu, mặt đường đi gặp gỡ nhiều cực nhọc khăn.

- Ngày Thiên đường: Mọi bài toán như ý, phát xuất thuận lợi.

- Ngày Thiên hầu: Dễ gặp gỡ những điều không giỏi trên đường, dễ xảy ra bất trắc.