LRC contents are synchronized by daihiepkhach.vn Users via our LRC Generator và controlled by daihiepkhach.vn Staff. You may find multiple LRC for the same music & some LRC may not be formatted properly.

Bạn đang xem: Lrc lam gi ma ko thon


*
Copy
LRC TIME <04:29.79> may not match your music. Click Edit Time above and in the LRC Maker và Generator page simply apply an offset (+0.8 sec, -2.4 sec, etc.)
<00:11.28>Beat: Erik Ngô<00:13.53>Beat chỉ mang ý nghĩa chất vui vẻ.<00:16.03>.....<00:28.52>3<00:29.77>2<00:30.77>1<00:33.78>Ngư ngư ngác ngác.<00:34.77>Mất tiền ngư ngư ngác ngác<00:37.02>Ngơ ngơ ngác ngác<00:38.77> Mất tiền ngơ ngơ ngác ngác.<00:40.28>Mất tiền cứ ực cứ ặc<00:42.02>Mất tiền chực chực chạc chạc.<00:43.52>Mất tiền chẳng để thằng khác.<00:45.54>Mất tiền vo khực vo khặc.<00:47.53>Tửng tưng tưng tưng tưng .<00:49.03>Tửng tưng tưng tưng tưng<00:50.77>Tửng tưng tưng tưng tưng<00:52.53>Tóng tóng tóng tóng<00:53.77>tòng tòng tòng tong.<00:55.28>Làm gì mà lại không thốn?<00:56.02>Làm gì nhưng không thốn?<00:58.52> làm cái gi mà ko thốốốnn??...hự....<01:07.02>Xong long Xeng leng.<01:08.53>Mất tiền xong long xeng leng.<01:12.77>Xong long Xeng leng.<01:13.27>Mất tiền ngừng long xeng leng.<01:14.27>Mất tiền vô long vô leng.<01:15.53>Mất tiền vừa sủa vừa khen.<01:17.52>Mất tiền biêng biêng xeng xeng.<01:19.53>Mất tiền oong long eng leng.<01:21.28>Tửng tửng từng tưng tưng tom x3.<01:26.03>tóng tóng tóng tóng<01:27.02>tưng tưng tưng tưng.<01:28.52>Làm gì mà không thốn?<01:29.77>Làm gì nhưng mà không thốn?<01:31.78>Làm gì mà không thốốốnn??<01:35.77>Thốn hơn nhiều...hừ....<01:47.52>rap: Dí lưỡi vào thớt<01:48.02> nó cơ mà rơi vào chén.<01:49.02>Mắt cò em cò ém.<01:50.02>Mắt ngừ ngừ ngặc ngặc<01:51.28> Mắt ngơ ngơ ngác ngác.<01:52.02>Thắt dây thó lò<01:53.28>ló xuống bát xuống bát.<01:54.28>Làm gì cơ mà không thốn?<01:55.03>Làm gì cơ mà không thốn?<01:56.27>Làm gì mà không thốnnn?<02:00.02>Thốn là răng bị xoắn...<02:03.03>Mất tiền xa mẹ,<02:04.02>mất tiền cù cù ạc ạc.<02:05.52>Mất tiền xa mẹ,<02:07.27>mất tiền quay cù ạc ạc.<02:09.27>Răng còn cứ sủa xùa moạc.

Xem thêm: Các Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Là Gì? Có Lợi Ích Gì?

<02:10.78>Mất tiền ự ự oạc oạc.<02:12.52> Răng xoắn ò chẳng dê răng.<02:14.27>Tửng tưng tưng tưng tưng<02:16.03>Tửng tưng tưng tưng tưng<02:17.77>Tửng tưng tưng tưng tưng<02:19.52>. Nhói nhói nhói nhói nhói nhòi.<02:21.02>Làm gì mà không thốn?<02:23.28>Làm gì nhưng không thốn?<02:25.02>Làm gì nhưng mà không thốốốnn??...<02:28.78>....<02:40.78>3<02:41.52>2<02:57.28>1<02:57.77>Xong long Xeng leng.<02:58.52>Mất tiền dứt long xeng leng.<03:00.78> xong long Xeng leng.<03:02.03>Mất tiền kết thúc long xeng leng.<03:03.77>Mất tiền vô long vô leng.<03:05.78>Mất tiền vừa sủa vừa khen.<03:07.28>Mất tiền biêng biêng xeng xeng.<03:09.28> Mất tiền oong long eng leng.<03:11.02>Tửng tửng từng tưng tưng tom<03:12.52>Tửng tửng từng tưng tưng tom<03:14.52>Tửng tửng từng tưng tưng tom .<03:16.53>tứng tứng tứng tứng<03:17.03>tưng tưng tưng tưng.<03:18.02>Làm gì cơ mà không thốn?<03:19.52> làm những gì mà ko thốn?<03:21.52> làm những gì mà không thốốốnn??<03:25.78>Thốn hơn nhiều...hừ...<03:37.52>rap: Dí lưỡi vào thớt<03:38.53> nó cơ mà rơi vào chén.<03:39.03>Mắt cò em cò ém.<03:39.53>Mắt ngừ ngừ ngặc ngặc<03:40.28> Mắt ngơ ngơ ngác ngác.<03:41.78>Thắt dây thó lò<03:42.28>ló xuống chén xuống bát.<03:43.28>Làm gì cơ mà không thốn?<03:44.52>Làm gì cơ mà không thốn?<03:46.03>Làm gì mà lại không thốnnn?<03:50.03>Thốn là răng bị xoắn...<03:52.77>Mất tiền xa mẹ,<03:53.78>mất tiền quay cù ạc ạc.<03:55.52>Mất tiền xa mẹ,<03:57.02>mất tiền cù cù ạc ạc.<03:59.02>Răng còn cứ sủa xùa moạc.<04:00.77>Mất tiền ự ự oạc oạc.<04:02.52> Răng xoắn ò chẳng dê răng.<04:04.27>Tửng tưng tưng tưng tưng<04:05.27>Tửng tưng tưng tưng tưng<04:07.78>Tửng tưng tưng tưng tưng<04:10.53>. Nhói nhói nhói nhói nhói nhòi.<04:11.52>Làm gì cơ mà không thốn?<04:13.03>Làm gì nhưng mà không thốn?<04:14.78>Làm gì mà lại không thốốốnn??...<04:17.77>thốn đấy nè, tháng men vặn đấy<04:19.52>ớ hợ..<04:22.52>thanks!