Đã là người ai ai cũng có tội.

Bạn đang xem: Dưới đây là một số kinh đọc cần

Thánh Gio-an tông đồ đã nói: "Nếu chúng ta nói là chúng ta không bao gồm tội, thì bọn họ tự lừa dối mình, và sự thật không nghỉ ngơi trong chúng ta. Nếu họ thú nhận tội lỗi mình, thì Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho bọn họ và thanh tẩy họ sạch đông đảo điều bất chính."<1>Vì thế, cần cù và thành tâm đánh giá tội lỗi của chính mình để sửa thay đổi đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Hội Thánh Công giáo việt nam đã dọn một lời kinh đọc “Trước lúc xét mình” để giúp họ có vai trung phong tình thích hợp hơn:Lạy Chúa là áng sáng linh hồn con, xin soi sáng đến con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, về tứ tưởng, lời nói, bài toán làm điều gì lỗi nghĩa thuộc Chúa. Bé xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho bé được ăn năn ghét tội, cùng quyết trọng tâm chừa thật. AmenLời kinh đề cập ta về điểm quan liêu trong mà lại Giáo lý Hội thánh đạo gia tô đã dạy bọn chúng ta, rằng: "Khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình, thì phát sinh ra một ước ý muốn trở nên tốt hơn, điều đó gọi là hối hận thống hối. Họ đạt được sự ân hận tội, khi nhận biết giữa tình cảm của Chúa và tội lỗi của ta gồm sự xích míc trái nghịch. Ta nhức lòng vì tội ta đang phạm. Ta quyết tâm chuyển đổi đời sống với trông cậy Chúa góp đỡ."<2> vày vì, khi ý thức đích thực về tội ác của mình, nghĩa là chúng ta càng gần gụi Chúa là ánh sáng, thì vùng tối của ta sẽ biểu hiện rõ ràng. Chúa là tia nắng chữa lành. Vì vậy ăn năn ăn năn hận đẩy ta bước vào ánh sáng hỗ trợ chúng ta tái lập lại trọn vẹn tương quan thân ta với Chúa.Nếu câu hỏi xét bản thân là chỉ đon đả tới tội, tức là nghĩ tới các hành vi xấu, là "tội trong tứ tưởng, lời nói, việc làm" thì không thể khám phá giá trị và vẻ đẹp của Lòng yêu mến xót. Tội vạ là xấu, tuy nhiên xấu rộng là có tác dụng tổn yêu đương tình yêu. "Người cha của người con hoang đàng luôn trung thành cùng với tình phụ tử của mình, trung thành với tình yêu cơ mà ông vẫn hằng quảng đại với bé mình."<3>Xét mình chưa hẳn để chìm chìm trong tội, tuy vậy là nhận ra tội nhằm xin ơn tha đồ vật và đặc biệt là nhằm được chữa lành.

Xem thêm: Cách Chuyển Dữ Liệu Android Sang Ios, Ios Sang Android Chi Tiết

Đồng thời là nhằm hàn lắp tương quan.Khi phạm tội, họ làm tổn thương bao gồm mình, họ làm cho bản thân mình bị biến tấu đến nỗi khoác dù họ được dựng nên giống Thiên Chúa nhưng họ lại không giống Người được nữa. Bọn họ không y như Người, ko còn cân nhắc như Người, với cũng không hành vi như Người.Trước đây "bản xét mình" thường xuyên là bản liệt kê những tội, nhưng mà nay nó đề xuất thêm vào những việc xét đến tương quan với Thiên Chúa, hầu hết gì làm tổn thương đối sánh ấy. Vị vì, "Tội không đơn thuần chỉ là lắc đầu Thiên Chúa. Phạm tội còn là một sống hình như không bao gồm Chúa, khai trừ Chúa ra khỏi đời sống hàng ngày của mình."<4>Vì thế, "Phải chỗi dậy ngay lập tức khi té xuống. Không bao giờ để cho tội lỗi ở trong trái tim tích tắc nào."<5> Như vậy, xét mình là để sám hối, là nhằm hàn thêm tương quan. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô đã nói: "Thiên Chúa reviews rất cao lòng sám hối. Chỉ cần có lòng sám hối một ít ở nai lưng gian, miễn là thành thật, cũng có tác dụng Chúa quên hết đầy đủ tội lỗi, cho nỗi mặc dù là quỷ dữ Chúa cũng tha không còn tội cho cái đó nếu chúng có thể sám hối." Hơn nữa, việc dốc lòng chừa không tái phạm cũng cần được thiết. Thánh Bê-na-đô sẽ nói: "Dấu hiệu của lòng sám hối thành thật là né xa các dịp tội."<6> Không ân hận hối hận một bí quyết thành thật, chỉ nói ở đầu lưỡi thì không được ngoài tội. Vị thế, xét mình phải tuân theo chiều sâu là nên sám hối, phải dốc lòng chừa, cần tránh xa cơ hội tội, cho dù biết rằng hành vi này không bao giờ là trả toàn. Ai ý thức được các túng bấn của bản thân và khiêm tốn hạ mình, thì cảm thấy tầm nhìn thương xót của Thiên Chúa che phủ trên cuộc sống họ. Bởi vì theo kinh nghiệm chúng ta biết rằng, chỉ ai vượt nhận các lỗi lầm với xin lỗi, new nhận được sự thông cảm và tha sản phẩm của tín đồ khác.Lạy Chúa, do công nghiệp của Chúa Giê-su xin tha thứ mang đến con. Nhỏ tín thác vào tình yêu vô biên của Chúa. Con tin yêu vào lòng nhân từ của Chúa, Con tin cậy vào chương trình cứu độ của Chúa trên cuộc sống tội lỗi của con. Amen