Đề bình chọn 1 ngày tiết chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài 45 phút, soát sổ nhanh kỹ năng và kiến thức về tập hợp, tiến hành các phép tính cộng trừ nhân chia, Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, kiếm tìm x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG trung học cơ sở CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) đến tập thích hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ phù hợp vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần từng nào chữ số để đánh số trang của một cuốn sách gồm 135 trang.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 số học lớp 6

2 (4,0 điểm): triển khai các phép tính.


Quảng cáo - Advertisements


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


3 (3,0 điểm): tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): mang lại S =1+3+32+33+…+399. Chứng tỏ 2S + một là luỹ quá của 3.

———————— không còn —————–

Đáp án và thang điểm chấm đề đánh giá 1 huyết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) mang đến tập hòa hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ thích hợp vào .

Xem thêm: Học Cách Phát Âm Tiếng Anh Sang Tiếng Việt, Dán Văn Bản Tiếng Anh Của Bạn Ở Đây

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách bao gồm 135 trang.

Từ trang 1 – 9 yêu cầu 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – trăng tròn > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng bên trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ vượt của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học viên làm theo phong cách khác nhưng mà đúng vẫn chấp nhận cho đủ số điểm.

daihiepkhach.vn sẽ liên tục đưa lên những đề thi và bài bác tập tương quan tới chương 1: Ôn tập và bửa túc về số từ nhiên. Những em để ý theo dõi.