Đại Hiệp Khách

CHIÊU MỘ HIỆP KHÁCH

Chiêu Mộ hiệp khách là tính năng khá là quan trọng đối với các Đại Hiệp
Có hai hình thức chiêu mộ  là chiêu mộ thườngchiêu mộ cao cấp


- Chiêu Mộ thường sẽ tiêu tốn chiêu mộ lệnh, mỗi ngày sẽ có thể chiêu mộ miễn phí 3 lượt, làm mới vào 5h sáng hàng ngày
+ có thể chiêu mộ ra các hiệp khách tư chất N,R,SR và thần SR
+ ngoài ra chiêu mộ còn có thể nhận nguyên thần, đan exp, sách nội công