Đại Hiệp Khách

TÍNH NĂNG THÔNG THIÊN THÁP

Bài viết này tại hạ xin phép được giới thiệu đến các Đại Hiệp một tính năng vô cùng đặc sắc đó là Thông Thiên Tháp

Thông Thiên Tháp tổng cộng có 100 tầng, đánh bại toàn bộ kẻ địch ở tần trước để có thể khiêu chiến đến tầng sau
Số tần khiêu chiến càng cao, phần thưởng càng lớn.
Vượt ải mỗi tầng có thể nhận được các tài nguyên như xu, rương trang sức các loại phẩm chất lam , lục, tím,....