Đại Hiệp Khách

TÍNH NĂNG BANG HỘI

Giới Thiệu về tính năng Bang Hội
Bang Hội là nơi mà các Đại Hiệp quy tụ giao lưu thành một tổ chức để cùng nhau giúp đỡ trao đổi vật phẩm, trò chuyện, giao lưu
Tạo Bang Hội cần 500KNB
Tại giao diện Bang Hội có 6 mục chính là 
- Nhiệm Vụ bang
- hoạt động
- Kĩ năng
- Thông tin bang
Cống Hiến
- Thần Thú đài


Nhiệm vụ bang
+ mỗi ngày sẽ nhận được số lượt nhiệm vụ cố định
+ Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng cống hiến bang cùng nhiều vật phẩm khác
+ nhiệm vụ sẽ tự động xóa vào 0h hàng ngày