Excel mang lại daihiepkhach.vn 365 Excel đến daihiepkhach.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là trong những hàm phổ cập nhất vào Excel, hàm này có thể chấp nhận được bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá bán trị với cái giá trị bạn muốn muốn.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if nhiều điều kiện: and, or, hàm if lồng nhau và hơn thế

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có nhị kết quả. Hiệu quả đầu tiên là giả dụ so sánh của người sử dụng là True, kết quả thứ nhị là giả dụ so sánh của người sử dụng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết thêm IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong những hàm xúc tích và ngắn gọn để trả về một quý giá nếu điều kiện đúng cùng trả về giá trị khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Mẫu Chữ Ký Theo Bản Mệnh - Cách Tạo Chữ Ký Đẹp Theo Tên Của Bạn

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là SAI.


Các lấy ví dụ như hàm IF đối chọi giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ngơi nghỉ trên, ô D2 mang đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy ví dụ như này, công thức trong ô D2 mang đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF rất có thể được thực hiện để đánh ngân sách chi tiêu văn phiên bản và giá bán trị. Hàm còn rất có thể được thực hiện để review lỗi. Các bạn sẽ không bị giảm bớt chỉ khám nghiệm xem một nội dung có bằng một nội dung khác hay là không và trả về một tác dụng duy nhất, bạn có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện giám sát thêm phụ thuộc vào tiêu chí của mình. Chúng ta có thể lồng những hàm IF cùng nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt vượt Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sống trên, hàm IF sinh sống ô D2 cho biết IF(C2 to hơn B2, thì trả về “Vượt thừa Ngân sách”, nếu như không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa sinh sống trên, thay bởi trả về kết quả dạng văn bản, bọn họ sẽ trả về một phép đo lường và tính toán học. Bí quyết ở ô E2 cho thấy thêm IF(Thực tế to hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số chi phí Dự toán ngân sách Trừ đi số tiền Thực tế, nếu không thì không trả về kết quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong ví dụ như này, công thức trong ô F7 cho thấy IF(E7 = “Có”, thì giám sát và đo lường Tổng Số chi phí trong F5 * 8,25%, còn nếu như không thì không có Thuế bán hàng phải nộp phải trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn phiên bản trong công thức, bạn cần đưa văn phiên bản vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ tốt nhất là áp dụng TRUE hoặc FALSE, văn bản mà Excel gồm thể tự động hiểu.


Sự thay thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không gồm đối số nào mang lại đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý hiếm trả về đúng, thêm văn phiên bản đối số vào nhì đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? vào ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.