Tuần là gì? và phương pháp tính tuần vào năm

Từ bé dại bạn đã biết đến tuần vậy các bạn có biết tuần là gì? phương pháp tính số tuần ra sao? và tuần này là tuần bao nhiêu trong thời hạn hay chưa?

*

Tuần này là tuần bao nhiêu? cách tính số tuần hiện nay tại

 

Tuần là gì?

Tuần là 1 đơn vị tính thời gian. Một tuần bao hàm 7 ngày được ban đầu tính từ ngày thứ 2 cho tới chủ nhật. Tuy vậy ở một số nước như Hoa kỳ, canada.. Ngày thứ nhất của tuần được xem từ nhà nhật.

Bạn đang xem: Hôm nay là tuần thứ mấy

Một tuần tất cả 7 ngày tất cả thứ 2, thiết bị 3, thiết bị 4, trang bị 5, máy 6, lắp thêm 7, công ty nhật.

Cách tính tuần vào năm

Theo phương pháp tính theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8601 thì 1 tuần được bắt đầu tính từ sản phẩm công nghệ 2.

Vậy tuần trước tiên của một năm sẽ được xem là ngày sản phẩm công nghệ 2 trước tiên của năm đó nếu ngày hoàn thành của năm cũ rơi vào hoàn cảnh những ngày vào buổi tối cuối tuần (thứ 5, thiết bị 6, thứ 7, công ty nhật).

Xem thêm: 1 Pixels Bằng Bao Nhiêu Cm ? Hướng Dẫn Quy Đổi Px Sang Cm, Em, Pt, Mm

Nhưng trường hợp ngày xong xuôi của năm cũ rơi vào những ngày đầu tuần (thứ 2, lắp thêm 3, sản phẩm công nghệ 4) thì tuần này được tính là tuần đầu tiên của năm mới bao gồm luôn những ngày cuối cùng của năm của năm cũ.

Một năm tất cả bao nhiêu tuần.

Một năm có tối thiểu là 52 tuần và các nhất buổi tối đa là 53 tuần.

Năm 2021 có bao nhiêu tuần?

Lịch Tuần 2021

Tuần 01Ngày 4 tháng 1 , 2021Ngày 10 tháng 1 năm 2021
Tuần 02Ngày 11 tháng 1 năm 2021Ngày 17 tháng 1 năm 2021
Tuần 03Ngày 18 tháng 1 , 2021Ngày 24 tháng 1 năm 2021
Tuần 04Ngày 25 tháng 1 năm 2021Ngày 31 tháng 1 năm 2021
Tuần 05Ngày 1 tháng 2 năm 2021Ngày 7 tháng 2 năm 2021
Tuần 06Ngày 8 tháng 2 năm 2021Ngày 14 tháng 2 năm 2021
Tuần 07Ngày 15 tháng 2 năm 2021Ngày 21 tháng 2 năm 2021
Tuần 08Ngày 22 tháng 2 năm 2021Ngày 28 tháng 2 năm 2021
Tuần 09Ngày 1 tháng 3 năm 2021Ngày 7 tháng 3 năm 2021
Tuần 10Ngày 8 tháng 3 năm 2021Ngày 14 tháng 3 năm 2021
Tuần 11Ngày 15 tháng 3 năm 2021Ngày 21 tháng 3 năm 2021
Tuần 12Ngày 22 tháng 3 năm 2021Ngày 28 tháng 3 năm 2021
Tuần 13Ngày 29 tháng 3 năm 2021Ngày 4 tháng 4 năm 2021
Tuần 14Ngày 5 tháng 4 năm 2021Ngày 11 tháng 4 năm 2021
Tuần 15Ngày 12 tháng 4 năm 2021Ngày 18 tháng 4 năm 2021
Tuần 16Ngày 19 tháng 4 năm 2021Ngày 25 tháng 4 năm 2021
Tuần 17Ngày 26 tháng 4 năm 2021Ngày 2 tháng 5 năm 2021
Tuần 18Ngày 3 tháng 5 năm 2021Ngày 9 tháng 5 năm 2021
Tuần 19Ngày 10 tháng 5 năm 2021Ngày 16 tháng 5 năm 2021
Tuần 20Ngày 17 tháng 5 năm 2021Ngày 23 tháng 5 năm 2021
Tuần 21Ngày 24 tháng 5 năm 2021Ngày 30 tháng 5 năm 2021
Tuần 22Ngày 31 tháng 5 năm 2021Ngày 6 tháng 6 năm 2021
Tuần 23Ngày 7 tháng 6 năm 2021Ngày 13 tháng 6 năm 2021
Tuần 24Ngày 14 tháng 6 năm 2021Ngày 20 tháng 6 năm 2021
Tuần 25Ngày 21 tháng 6 năm 2021Ngày 27 tháng 6 năm 2021
Tuần 26Ngày 28 tháng 6 năm 2021Ngày 4 tháng 7 năm 2021
Tuần 27Ngày 5 tháng 7 năm 2021Ngày 11 tháng 7 năm 2021
Tuần 28Ngày 12 tháng 7 năm 2021Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Tuần 29Ngày 19 tháng 7 năm 2021Ngày 25 tháng 7 năm 2021
Tuần 30Ngày 26 tháng 7 năm 2021Ngày 1 tháng 8 năm 2021
Tuần 31Ngày 2 tháng 8 năm 2021Ngày 8 tháng 8 năm 2021
Tuần 32Ngày 9 tháng 8 năm 2021Ngày 15 tháng 8 năm 2021
Tuần 33Ngày 16 tháng 8 năm 2021Ngày 22 tháng 8 năm 2021
Tuần 34Ngày 23 tháng 8 năm 2021Ngày 29 tháng 8 năm 2021
Tuần 35Ngày 30 tháng 8 năm 2021Ngày 5 tháng 9 năm 2021
Tuần 36Ngày 6 tháng 9 năm 2021Ngày 12 tháng 9 năm 2021
Tuần 37Ngày 13 tháng 9 năm 2021Ngày 19 tháng 9 năm 2021
Tuần 38Ngày 20 tháng 9 năm 2021Ngày 26 tháng 9 năm 2021
Tuần 39Ngày 27 tháng 9 năm 2021Ngày 3 tháng 10 năm 2021
Tuần 40Ngày 4 tháng 10 năm 2021Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Tuần 41Ngày 11 tháng 10 năm 2021Ngày 17 tháng 10 năm 2021
Tuần 42Ngày 18 tháng 10 năm 2021Ngày 24 tháng 10 năm 2021
Tuần 43Ngày 25 tháng 10 năm 2021Ngày 31 tháng 10 năm 2021
Tuần 44Ngày 1 tháng 11 năm 2021Ngày 7 tháng 11 năm 2021
Tuần 45Ngày 8 tháng 11 năm 2021Ngày 14 tháng 11 năm 2021
Tuần 46Ngày 15 tháng 11 năm 2021Ngày 21 tháng 11 năm 2021
Tuần 47Ngày 22 tháng 11 năm 2021Ngày 28 tháng 11 năm 2021
Tuần 48Ngày 29 tháng 11 năm 2021Ngày 5 tháng 12 năm 2021
Tuần 49Ngày 6 tháng 12 năm 2021Ngày 12 tháng 12 năm 2021
Tuần 50Ngày 13 tháng 12 năm 2021Ngày 19 tháng 12 năm 2021
Tuần 51Ngày 20 tháng 12 năm 2021Ngày 26 tháng 12 năm 2021
Tuần 52Ngày 27 tháng 12 năm 2021Ngày 2 tháng 1 , 2022