HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Mã số môn học:

Số tiết: 45 (30LT+15TL)

Đánh giá môn học: bài xích tập 40% - tiểu luận 20% - Thi 40%

Đối tượng học: học viên cao học ngành tự động hóa, Công nghệ sản xuất máy,...

Bạn đang xem: Hệ thống điều khiển thông minh

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học hỗ trợ kiến thức tổng quan liêu về các hệ thống thông minh, đặc biệt là các hệ thống thông minh trong nghành nghề điều khiển từ bỏ động. Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của những kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển thông minh như logic mờ, mạng thần kinh nhân tạo, cùng thuật toán dt là nội dung chính của môn học. Các phương thức phân tích dữ liệu và thiết kế hệ thống điều khiển dựa trên tri thức con ngưới với các khối hệ thống điều khiển mê thích nghi tuyệt vời được trình bày. Các thí dụ minh họa vào môn học đào bới việc thiết kế các bộ điều khiển và tinh chỉnh thông minh để điều khiển các đối tượng người sử dụng thực tế vào công nghiệp.

Tài liệu tham khảo

· Hệ thống điều khiển thông minh, Huỳnh Thái Hoàng NXB ĐHQGTPHCM

*

Nội dung môn học:

Chương 01: Tổng quan lại về hệ thống điều khiển thông minh (pdf)

Chương 02: triết lý cơ sở (pdf)

Chương trình mẫu mã bù công năng phi đường tính dùng hệ mờ

Chương trình mẫu GA tìm rất trị hàm

Chương trình chủng loại GA tìm đường đi ngắn nhất

Chương trình mẫu mã GA chỉnh định tối ưu thông số kỹ thuật bộ tinh chỉnh và điều khiển PID dùng phương pháp mã hóa thập phân

Chương 03: Điều khiển thẳng (pdf)

Chương 04: Điều khiển phụ thuộc vào mô hình (pdf)

Chương trình điều khiển quy mô ngược trực tiếp cần sử dụng mạng thần kinh

Chương 05: Điều khiển say đắm nghi và điều khiển và tinh chỉnh học (pdf)

Chương 06: hệ thống điều khiển thông minh

Bài tập

Tiểu luận

Thông báo

1. An introduction lớn Intelligence and Autonomous Control, P.J. Antsaklis & K.M. Passino (Eds), Kluwer Academic Publisher, 1993.

Xem thêm: Bao Cao Su Bạc Hà - 4 Hộp Mát Lạnh Durex Tingle

2. Outline for a theory of intelligence, J.S. Abus, IEEE Trans. Sys. Man. Cyber., 21(3), 1991

3. Defining Intelligent Control, Antsaklis P.J., “Report of the Task Force on Intelligent Control, IEEE Control Systems Society, 1993

4. Intelligent Control, P.J. Antsaklis, Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, John Wiley
Sons, Inc, 1997.

5. Bridging the gap between conventional và intelligent control, K.M. Passino, IEEE Trans. Control Systems, 1993.

6. Intelligent Control: An Overview of Techniques, K.M. Passino, Chapter in Perspectives in Control: New Concepts & Applications, IEEE Press, NJ. 2001

7. Fuzzy Control, K.M. Passino & S. Yurkovich, Addison-Webley, 1997

8. A Genetic Algorithm Tutorial. Darrell Whitley

9. An Overview of Genetic Algorithms : Part 1: Fundamentals, David Beasley, David R Bull, Ralph R Martinz

10. An Overview of Genetic Algorithms : Part 2: Research Topics, David Beasley, David R Bull, Ralph R Martinz

11. Genetic Algorithms:Theory & Applications, Ulrich Bodenhofer

12. A Comparison of Selection Schemes used in Genetic Algorithms, Tobias Blickle & Lothar Thiele

13. An overview of genetic algorithms applied to control engineering problems, Qing Wang, Pieter Spronck, Rudolf Tracht

Bài viết liên quan