Hàm YEAR trong Excel là một hàm cơ bạn dạng giúp các bạn xác định số năm trong một giá trị thời gian. Trong nội dung bài viết này họ cùng kiếm tìm hiểu kết cấu của hàm YEAR cũng tương tự cách dùng hàm YEAR vào Excel để lập report theo năm nhé.

Bạn đang xem: Hàm lấy năm trong excel


Cấu trúc của hàm YEAR

Giả sử tại ô A1 bạn có 1 giá trị thời hạn gồm Ngày/Tháng/Năm.

Muốn nhận biết giá trị Năm trong ô A1 là năm bao nhiêu, bọn họ dùng hàm YEAR như sau:

*

Ví dụ về cách sử dụng hàm YEAR như sau:

*

Cách sử dụng hàm YEAR để lập report theo năm

Hãy xét 1 ví dụ như về yêu thương cầu báo cáo theo năm như sau:


*

*

Trong bảng report doanh thu A2:C11, chúng ta có thống kê cụ thể sốốtiền lệch giá theo từng ngày. Nhưng không có sẵn dữ liệu Năm.

Yêu cầu report lại là báo cáo doanh thu theo năm, rõ ràng gồm năm 2018 và 2019.

Cách triển khai như sau:

Cách 1: thực hiện cột phụ chế tạo ra giá trị Năm với kết hợp với hàm SUMIF

Vì điều khiếu nại của yêu cầu là tính theo số Năm, do đó chúng ta không thể tính trực tiếp bên trên dữ liệu ở cột A là dữ liệu Ngày/tháng/năm. Cần phải bóc tách giá trị số Năm trong những giá trị Ngày tại cột A thì mới hoàn toàn có thể tính toán được.

Xem thêm: Nguyễn Linh Chi - Hướng Tới Vẻ Đẹp Toàn Diện

Do đó tại cột D, bọn họ dùng hàm YEAR như sau:

=YEAR(A3)

*

Bắt đầu từ ô D3, sử dụng hàm YEAR tham chiếu tới ô A3 để tính ra thời gian trong ô A3. Kết quả là năm 2018

*

Như vậy chúng ta đã tính ra được kết quả doanh thu của năm 2018 bởi công thức:

=SUMIF(D3:D11,E2,C3:C11)

Tương từ tính cho năm 2019 như sau:

=SUMIF(D3:D11,E3,C3:C11)

*

Như vậy chúng ta đã có thể tính ra kết quả đúng vào trường đúng theo này rồi.

Cách 2: áp dụng hàm SUMPRODUCT kết hợp hàm YEAR

Chúng ta có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính một cách trực tiếp mà không yêu cầu tới cột phụ (cột D). Cách làm như sau:

=SUMPRODUCT((YEAR(A3:A11)=G2)*C3:C11)

*

Hàm YEAR(A3:A11) được phát âm là xét giá trị năm của từng ô vào vùng A3:A11. Khi viết YEAR(A3:A11) là dùng hàm khẳng định năm cho một mảng. Biện pháp viết này chỉ áp dụng được khi đặt bên trong hàm SUMPRODUCT.

Với các giá trị Năm = giá trị ô E2 (là 2018) thì vẫn lấy tác dụng theo dòng tương ứng trong cột Số tiền.

Tổng tất cả các giá trị thỏa mãn điều kiện là kết quả cần tìm.

Như vậy khi điều kiện cần tính không tồn tại sẵn, bạn cũng có thể sử dụng những hàm như hàm YEAR để call ra những giá trị đó. Sau đó chỉ cần kết hợp trong những hàm giám sát và đo lường theo điều kiện như SUMIF, COUNTIF, SUMPRODUCT là chúng ta đã tất cả thể tính ra đúng công dụng theo yêu thương cầu.