Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh (prepositions of time) rất nhiều chủng loại vì vậy bí quyết dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn sẽ trở cần khó khăn còn nếu không nắm được phép tắc hay cấu tạo của các giới từ thời gian. Nếu biết được cách áp dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn thì giới từ sẽ nằm trong tầm tay. Nội dung bài viết sau trên đây sẽ gửi ra bí quyết dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong tiếng Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Chúng ta cùng bắt đầu với bảng tóm tắt ngữ pháp giới tự chỉ thời gian.Bạn đã xem: trước thời điểm ngày tháng năm dùng giới tự gì


*

Bảng nắm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễat Christmas; at Easter
cụm từ nỗ lực địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc tháng + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) - xem lại giới từ bỏ on ngơi nghỉ trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành vi khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday and Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến khi mà / đến tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng tầm thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm những gì ….trước khi ….

Bạn đang xem: Giới từ trước ngày tháng năm

we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm rộng (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm khoảng hay trước (mốc thời gian)by Monday
up khổng lồ = up untillên cho (không nhiều hơn thế nữa một khoảng thời gian)up to yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước thời gian nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf khổng lồ six

Cách cần sử dụng giới tự chỉ thời gian

Để thực hiện giới từ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn một bí quyết đúng đắn, chúng ta phải nắm rõ cách dùng của chúng, chúng ta cùng tra cứu hiểu.

Cách sử dụng giới trường đoản cú in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ bỏ thường gặp nhất trong những bài tập về giới từ bỏ chỉ thời gian, phép tắc ghi nhớ

– at + tiếng : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : lúc 7 giờ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào đồ vật 3 ; on Oct 17th: vào ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : vào vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đầy đủ thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều


*

Giới từ bỏ by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào mức hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước sản phẩm công nghệ 2

By = before

Cách cần sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye khổng lồ each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong những họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời hạn / danh trường đoản cú (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp gỡ anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một trong những người tin có cuộc sống đời thường sau lúc chết.

Giới từ bỏ chỉ thời hạn trong tiếng anh: till/until

till / untill + thời gian / danh từ : mang lại khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là mang đến kỳ sinh nở?

Giới từ đi với thời hạn up to

up to = up until = đến, cho đến

Ví dụ: Up to lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate cấp độ here. Chúng ta có thể dạy diễn viên múa có chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách dùng giới từ thời gian between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Tất cả giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 và 1.30. Cửa hàng đóng cửa ngõ suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Who Is Using My Wifi 4, How To See Who'S On Your Wi, Who Is On My Wifi Cho Android

Cách dùng các giới tự chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ bỏ …….đến……..

Ví dụ: The museum is xuất hiện from 9.30 khổng lồ 6.00 Tuesday to Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 mang lại 6.00 từ bỏ Thứ tía đến nhà Nhật.

Giới từ bỏ trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời hạn –> nhấn mạnh khoảng thời gian một sự việc xảy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night and sleep by day. Họ thao tác vào đêm hôm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn mạnh thời gian ban đêm là thời điểm họ làm việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu trên truyền hình vào thời điểm cuối tuần.

Cách cần sử dụng giới tự chỉ thời hạn trong giờ anh for

for + khoảng tầm giời gian: trong khoảng thời hạn ; được dùng để làm nhấn mạnh khoảng chừng thời gian ra mắt của hành động hay vấn đề nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đã làm người có quyền lực cao được / vào 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới từ chỉ thời hạn since

since + mốc thời gian / mệnh đề nghỉ ngơi quá khứ đơn: tự / từ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= and is still there) . Anh ấy ban đầu làm vấn đề cho doanh nghiệp khi tránh trường học, cùng đã sống đó kể từ đó (= cùng vẫn nghỉ ngơi đó)

Giới từ thời hạn tiếng anh within

within + khoảng chừng thời gian: trong vòng thời gian/trong khoảng thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng ba tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể nói giờ Anh trả hảo!

Các giới tự chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: thừa (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ hèn 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ bỏ gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà hơn một giờ trước.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến đường (Bài 9A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực con đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đường (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online (Bài 12A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 1B)

Kết luận: bí quyết dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn mỗi từ gồm cách dùng riêng, chúng ta cần làm rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa sâu sắc của từng giới xuất phát từ một thì mới rất có thể sử dụng giới tự chỉ thời gian một cách đúng đắn được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn là có phần đa thiếu sót, ước ao nhận được góp phần và comment của bạn bên dưới bài viết.