Excel cho daihiepkhach.vn 365 Excel đến daihiepkhach.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chí cho các ô trong nhiều dải ô và đếm số lần đáp ứng nhu cầu tất cả những tiêu chí.

Bạn đang xem: Công thức đếm có điều kiện


*

Video này là một phần trong khóa đào tạo có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có những đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần review các tiêu chí liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chuẩn dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác minh những ô nào bắt buộc đếm. Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được biểu hiện là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Số đông phạm vi bổ sung cập nhật và tiêu chuẩn liên kết của chúng. Có thể chấp nhận được tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung phải bao gồm cùng số hàng với cột với đối số phạm vi tiêu chí 1. Các phạm vi không độc nhất vô nhị thiết phải liền kề với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của mỗi phạm vi vẫn được áp dụng cho một ô từng lần. Nếu toàn bộ các ô thứ nhất thỏa mãn các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm tạo thêm 1. Nếu toàn bộ các ô sản phẩm công nghệ 2 thỏa mãn nhu cầu các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm lại tạo thêm 1, và cứ như vậy cho đến khi đã đánh giá chấm dứt tất cả các ô.

Xem thêm: Các Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Từ Xa Miễn Phí, Tốt Nhất, Teamviewer: The Remote Desktop Software

Nếu đối số tiêu chí là tham chiếu tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là quý giá 0.

Bạn rất có thể dùng các ký từ bỏ đại diện— vệt hỏi (?) cùng dấu sao (*) — vào tiêu chí. Vết hỏi đã khớp với ngẫu nhiên ký tự 1-1 nào với dấu sao đã khớp với bất kỳ chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây, rồi dán vào ô A1 của trang tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy lựa chọn công thức, thừa nhận F2, rồi dấn Enter. Nếu như cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số đến các giai đoạn Q1, q2 và quận 3 (chỉ trong Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có từng nào người bán vượt cả hạn ngạch q1 và q2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch cho các giai đoạn Q1, q.2 và q3 (chỉ vào Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm xem từ ô A2 đến ô A7 có từng nào số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.