Với giải bài 1 trang 101 sgk chất hóa học lớp 12 được soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 12. Mời các bạn đón xem:


Giải Hóa 12 bài 22: Luyện tập: tính chất của kim loại

Video Giải bài bác 8 trang 101 hóa học 12

Bài 8 trang 101 chất hóa học 12:Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị n tính năng với 0,15 mol O2. Chất rắn chiếm được sau phản nghịch ứng mang hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2đktc. Sắt kẽm kim loại M là kim loại nào sau đây?

A. Fe.

Bạn đang xem: Cho 16 2g kim loại m

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Lời giải:

Đáp án B

Do hóa học rắn thu được lấy phản ứng cùng với HCl dư thấy gồm khí bay ra

→ có kim loại dư sau phản ứng của M cùng với oxi.

Theo bài ra ta có những quá trình:

M0                     →M+n  +ne16,2M               →       16,2nM             mol

O02              +4e→2O−20,15 → 0,6             mol

2H+1          +2e→H02                            1,2  ← 0,6             mol

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn electron có:

      16,2nM   = 1,8⇒M=9n

Vậy n = 3 → M = 27 thỏa mãn, sắt kẽm kim loại cần tra cứu là Al.

Bài 1 trang 100 Hóa 12: tất cả 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron lớp ngoài cùng rất nhiều nhất...

Bài 2 trang 100 Hóa 12: sắt kẽm kim loại có đặc điểm vật lý tầm thường là dẫn điện, dẫn nhiệt...

Xem thêm: Cách Chạy Lại Phần Mềm Chạy Lại Chương Trình Android, Cách Chạy Lại Phần Mềm Android

Bài 3 trang 100 Hóa 12: Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt không giống nhau...

Bài 4 trang 100 Hóa 12: dìm một lá sắt kẽm kim loại Ni trong những dung dịch muối ...

Bài 5 trang 101 Hóa 12: Để làm sạch một chủng loại thủy ngân tất cả lẫn tạp hóa học là kẽm, thiếc, chì...

Bài 6 trang 101 Hóa 12: Hòa tan trọn vẹn 20 gam tất cả hổn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl...

Bài 7 trang 101 Hóa 12: Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam láo lếu hợp bao gồm Fe với một kim loại...

Bài 9 trang 101 Hóa 12: tất cả 5 mẫu kim loại là Mg, Al, Ba, Fe, Ag...

Bài 10 trang 101 Hóa 12: mang lại bột Cu dư vào hỗn hợp hỗn hợp tất cả Fe(NO3)3và AgNO3 ...