Bạn rất có thể chặn những số năng lượng điện thoại, contact và e-mail trên đồ vật của mình. Bạn cũng có thể lọc iMessage từ những người dân gửi lạ và report iMessage có vẻ như là spam hoặc lời nhắn rác.

Bạn đang xem: Chặn tin nhắn rác trên iphone


Chặn số điện thoại, contact hoặc email

Bạn có thể chặn số năng lượng điện thoại, contact và thư điện tử theo vài ba cách.


Điện thoại

Nếu bạn vẫn dùng ứng dụng Điện thoại, vào mục Gần đây, chạm vàobên cạnh số điện thoại hoặc liên hệ bạn muốn chặn. Cuộn xuống cuối màn hình, sau đó chạm vào Chặn người gọi này.

FaceTime

Nếu bạn đã dùng ứng dụng FaceTime, hãy chạm vàobên cạnh số điện thoại, liên hệ hoặc địa chỉ e-mail bạn muốn chặn. Cuộn xuống cuối màn hình, sau đó chạm vào Chặn người gọi này.

Tin nhắn

Nếu bạn vẫn dùng ứng dụng Tin nhắn, hãy mở cuộc trò chuyện, chạm vào liên hệ ở trên đầu cuộc trò chuyện, sau đó chạm vào

*
. Chạm vào tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email, cuộn xuống cuối màn hình, sau đó chạm vào Chặn người gọi này.

Mail

Nếu bạn sẽ dùng ứng dụng Mail, hãy mở e-mail có liên hệ mà bạn muốn chặn, sau đó chạm vào liên hệ này ở trên cùng. Chạm vào Chặn liên hệ này.


Khi bạn chặn một số điện thoại hoặc liên hệ, họ vẫn có thể để lại thư thoại nhưng bạn sẽ không nhận được thông báo. Tin nhắn đã gửi hoặc nhận sẽ không đến. Ngoài ra, liên hệ sẽ không nhận được thông báo mang đến biết cuộc gọi hoặc tin nhắn đã bị chặn. Lúc bạn chặn một địa chỉ email trong ứng dụng Mail, thư từ địa chỉ đó sẽ được chuyển vào thư mục thư rác. Việc chặn email sẽ có tác dụng trên tất cả các thiết bị táo bị cắn dở của bạn.

Bạn cũng có thể bật thiết đặt để ngăn cuộc gọi điện thoại cảm ứng spam.


Quản lý số năng lượng điện thoại, contact và thư điện tử bị chặn

Để xem các số năng lượng điện thoại, liên hệ và địa chỉ cửa hàng email bạn đã ngăn trong ứng dụng Điện thoại, FaceTime, tin nhắn hoặc Mail:


Điện thoại

Vào phần Cài đặt > Điện thoại. Trong mục Tắt tiếng cuộc gọi và liên hệ bị chặn, chạm vào Liên hệ bị chặn để coi danh sách.

FaceTime

Vào phần Cài đặt > FaceTime. Trong mục Cuộc gọi, chạm vào Liên hệ bị chặn.

Xem thêm: Điểm Lại Những Khoảnh Khắc Lộ Hàng Của Chi Pu Lộ Quần Chip ' Search

Tin nhắn

Vào phần Cài đặt > Tin nhắn. Trong mục SMS/MMS, chạm vào Liên hệ bị chặn.

Mail

Vào phần Cài đặt > Mail. Vào mục Tạo luồng, chạm vào Bị chặn.


Trên những màn hình này, bạn có thể thêm hoặc xóa các số điện thoại, liên hệ hoặc địa chỉ email bị chặn.

Để thêm liên hệ từ ứng dụng Điện thoại, vào phần Cài đặt > Điện thoại > Liên hệ bị chặn, cuộn xuống cuối màn hình, sau đó chạm vào Thêm mới. Sau đó, chạm vào liên hệ bạn muốn chặn. Để thêm liên hệ từ ứng dụng Tin nhắn, vào phần Cài đặt > Tin nhắn hoặc Cài đặt > FaceTime, chạm vào Liên hệ bị chặn. Cuộn xuống, chạm vào Thêm mới, sau đó chọn liên hệ bạn muốn chặn. Để thêm liên hệ từ Mail, vào phần Cài đặt > Mail, sau đó chạm vào Bị chặn. Cuộn xuống, chạm vào Thêm mới, sau đó nhập liên hệ bạn muốn chặn. Để bỏ chặn một số điện thoại, liên hệ hoặc địa chỉ email, hãy vuốt mục nhập đó sang trọng trái, sau đó chạm vào Bỏ chặn.


Lọc iMessage của người gửi lạ

Bạn hoàn toàn có thể lọc iMessage của những người chưa tồn tại tên trong Danh bạ của mình.


*

Để lọc iMessage, vào phần thiết đặt > lời nhắn và bật Lọc tín đồ gửi ko xác định.


*

Trong Tin nhắn, bạn sẽ thấy một tab mới mang tên Người giữ hộ không xác minh nhưng các bạn sẽ không thừa nhận được thông tin về iMessage do những người dân này gửi.


Báo cáo spam hoặc tin nhắn rác rến trong áp dụng Tin nhắn

Bạn bao gồm thể report các tin nhắn iMessage có vẻ là spam hoặc tin nhắn rác rến từ áp dụng Tin nhắn. Nếu cảm nhận iMessage xuất phát điểm từ một người không có tên trong Danh bạ, bạn sẽ thấy liên kết report tin rác bên dưới tin nhắn.


*

Chạm vào Báo cáo tin rác, rồi chạm vào Xóa và báo cáo tin rác. Ứng dụng Tin nhắn sẽ chuyển tiếp thông tin của người gửi và tin nhắn đến daihiepkhach.vn, đồng thời xóa tin nhắn khỏi thiết bị của bạn. Bạn không thể hoàn tác việc xóa tin nhắn.

Người gửi vẫn có thể gửi tin nhắn khác dù bạn đã báo cáo tin nhắn rác. Nếu không muốn nhận những tin nhắn này, bạn cần chặn liên hệ.