Trong công tác toán thời thượng môn đại số và hình học tập giải tích, để làm rõ hơn về hạng của ma trận, bài viết này daihiepkhach.vn sẽ share một số kiến thức cơ phiên bản cùng với những dạng bài tập về hạng của ma trận thường gặp gỡ trong quy trình học. Chúc chúng ta học tập tốt!

Tóm tắt lý thuyết hạng của ma trận


1.Định nghĩa hạng của ma trận

Ký hiệu hạng của ma trận: rank(A), r(A)Ví dụ 1: search hạng của ma trận sau

*
*
*
*
*
*
*
*
*

+Với -5m+150=0 => hạng ma trận là 2

+Với -5m+150≠0 => hạng ma trận là 3

Đại số và hình giải tích bài 1: Số phức – bài xích tập và lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài 2: Ma trận – bài tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 3: Định thức ma trận – bài bác tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 4: Ma trận nghịch hòn đảo – bài xích tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài bác 5: Hạng của ma trận – bài xích tập và lời giải

Đại số với hình giải tích bài 6: Hệ phương trình con đường tính- bài tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 7: Độc lập đường tính, phụ thuộc tuyến tính – bài tập cùng lời giải

Đại số và hình giải tích bài xích 8: Cơ sở không gian vecto – bài bác tập cùng lời giải

Đại số và hình giải tích bài 9: không khí vector bé – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài 10: Ánh xạ con đường tính – bài bác tập và lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 11: giá trị riêng, vector riêng – bài tập với lời giải