CÁC HÀM TÍNH MA TRẬN vào EXCEL

Hàm TRANSPOSE Giúp gửi Vị Một Ma Trận.

Bạn đang xem: Các Hàm Tính Ma Trận Cực Đơn Giản Trong Excel

Cách sử dụng: = TRANSPOSE(array)

(Với array là ma trận cần chuyển vị).
Sau lúc nhập cú pháp, nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + Enter để nhận ra kết quả.
– Ví dụ:

Hàm Transpose giúp đưa vị một ma trận

Hàm MMULT cần sử dụng Tính Tích Ma Trận.

Cách sử dụng: =MMULT(array1,array2)

Với array1 và array2 là 2 ma trận cần tính.
Để nhân được cùng với nhau, ma trận 1 phải bao gồm số cột bởi với số mặt hàng của ma trận 
Sau lúc nhập cú pháp, bôi black một mảng ô trống toàn vẹn cho hiệu quả và nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + Enter.
– Ví dụ:

 

Hàm MMULT cần sử dụng tính tích ma trận

 

Hàm MMULT dùng Tính Tích Ma Trận.

 

Hàm MINVERSE cần sử dụng Tính Nghịch Đảo Của Một Ma Trận.

Xem thêm:

Cách sử dụng: =MINVERSE(array)

Với array là ma trận bắt buộc tính.
Ma trận phải tính phải tất cả số hàng với cột bởi nhau.

Tại ô vừa nhập công thức, ta bôi đen vùng dữ liệu để hiển thị kết quả

Sau đó dìm F2
Cuối cùng, bôi đen một mảng ô trống toàn diện cho hiệu quả và nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + Enter để công dụng được hiển thị’

Ví dụ:

 

Hàm MINVERSE cần sử dụng tính nghịch đảo của một ma trận.

Hàm MDETERM Tính Định Thức Của Ma Trận.

Cách sử dụng: =MDETERM(array)

Với array là ma trận cần xét.
Ma trận phải tính định thức phải gồm số hàng với cột bởi nhau.
Sau lúc nhập cú pháp, phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để nhận được kết quả.
-Ví dụ:

 

Hàm MDETERM tính định thức của ma trận.

Trên đây là các hàm cơ phiên bản giúp bạn thực hiện các phép tính ma trận cực đơn giản và dễ dàng trong Excel, mong muốn qua các hàm cực kỳ tiện này, các các bạn sẽ tránh được số đông sai sót và cảm thấy thuận lợi hơn trong quy trình tính toán.